Course theme

Type of course

Banner
Banner

ElasmoPower: How thrilled are elasmobranchs about electromagnetic fields in offshore wind farms? Effects of electromagnetic fields from subsea power cables on benthic Elasmobranchs in the Dutch North sea

  • 1 September, 2020
  • Wageningen University, Marine Animal Ecology
  • prof. dr AJ Murk
  • dr ir H.V. Winterdr R Nijland

Research on the effects of electromagnetic fields resulting from offshore power cables on elasmobranchs

Roggen en haaien (RH) zijn belangrijke toppredatoren die electromagnetische velden (EMV) gebruiken om prooidieren te vinden en om zich te oriënteren. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de EMV rond stroomkabels van offshore structuren het gedrag van RH beïnvloeden. Hoewel offshore windenergieparken kansen bieden voor herstel van RH als daar geen bodemvisserij is, zou EMV rond de stroomkabels dit teniet kunnen doen. Dit project wil met niet invasieve technieken onderzoeken wat de effecten van EMF op RH zijn en hoe daar desgewenst iets aan gedaan kan worden. Aan dit onderzoek werken Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research, Naturalis, TenneT, Witteveen+Bos, WoZep en Stichting de Noordzee mee.

Shaperesearcher
Researcher

Annemiek Hermans

readmore
shape Banner
We provide a disciplinary and multidisciplinary research programme aimed at advanced understanding of environmental problems and advanced training of PhD candidates in this field.
More information
shape Banner
Here you will find a selection of international events related to the socio-economic and natural sciences of the environment.
View our events