Course theme

Type of course

Banner
BannerShape

Symposium ‘Planetary Health. An emerging field to be developed’

  • 07 June 2023
  • 13:30-18:00
  • KNAW Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
  • KNAW

Wat weten we over de effecten van mondiale milieuveranderingen op de menselijke gezondheid? En wat weten we nog niet? De KNAW geeft in het adviesrapport Planetary Health. An emerging field to be developed, dat begin juni zal verschijnen, een overzicht van de wetenschappelijke kennis op het gebied van planetary health en een agenda met nog openstaande kennisvragen. Ook doet de KNAW aanbevelingen voor een succesvolle uitvoering van deze agenda.

Tijdens dit grotendeels Nederlandstalige symposium geven verschillende sprekers hun visie op de inhoud van het KNAW-adviesrapport en op de stappen die nog gezet moeten worden om dit terrein verder te ontwikkelen, de kennishiaten te vullen en de opgedane kennis te vertalen naar beleid en praktijk. Ook zijn er presentaties over lopende planetary health initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs en netwerkvorming.

Er is de mogelijkheid een poster te presenteren tijdens de bijeenkomst over voorgenomen, lopend of recent afgerond onderzoek, of over onderwijs, netwerkvorming en andere initiatieven op het gebied van planetary health. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u van deze gelegenheid wil gebruikmaken.

otherevents
shape

Seminar From Ground to Cloud: Advances in Global Water Modeling and Management

  • 19 April 2024
  • IHE Delft
  • IHE Delft
More information
shape

Seminar From Ground to Cloud: Advances in Global Water Modeling and Management

  • 19 April 2024
  • IHE Delft
  • IHE Delft
More information