Course theme

Type of course

Banner
BannerShape

Kweldersymposium

  • 27 January 2022
  • 9:30-12:30
  • Online
  • Netherlands Centre for Coastal Research (NCK)

Kwelders en Nature-based Solutions in dit gebied herbergen tal van ecosysteemdiensten en kunnen mogelijk multifunctioneel ingezet worden. Dit kan bijdragen aan doelstellingen op het gebied van waterveiligheid, klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd kan dit ervoor zorgen dat de druk op het gebied groter wordt en oorspronkelijk gebruik misschien verandert. Kwelders en Nature-based Solutions zullen vanuit verschillende perspectieven belicht worden in korte presentaties en discussies. Dit om de verbinding tussen praktijk en onderzoek te versterken. De centrale vraag is: Hoe kunnen gewenste ecosysteemdiensten succesvol gecombineerd worden in huidige en nieuwe kwelders/Nature-based Solutions?

otherevents
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information