Course theme

Type of course

Banner
BannerShape

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland: denk mee over de toekomst van het klimaatonderzoek

  • 27 September 2022
  • 14:00-17:00
  • KNAW Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
  • KNAW

Het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) is een initiatief van NWO en KNAW en heeft als doel Nederlandse klimaatonderzoekers uit alle vakgebieden hun krachten te laten bundelen ten behoeve van de aanpak van het klimaatprobleem. Het plan is opgesteld door een taskforce bestaande uit een breed gezelschap van Nederlandse klimaatonderzoekers onder leiding van Heleen de Coninck.

Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat een brede verbinding van klimaatonderzoek, die de huidige samenwerking op deelterreinen overstijgt, momenteel ontbreekt. Sterke verbinding is hard nodig om de door het IPCC beschreven systeemtransities te kunnen bewerkstelligen en internationale klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De intentie is nadrukkelijk niet om bestaand onderzoek te vervangen vanuit huidige budgetten, maar om nieuwe manieren van onderzoek toe te voegen en hiervoor nieuwe middelen aan te spreken.

Voordat NWO en KNAW besluiten over vervolgstappen willen we graag met u in gesprek over de vraag hoe we het KIN succesvol kunnen realiseren. Daarvoor is betrokkenheid en input vanuit alle disciplines en vanuit de hele keten van onderzoek, van fundamenteel tot toegepast, essentieel. Tijdens de bijeenkomst zal er na een korte introductie ruim de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop dit initiatief succesvol tot stand kan komen.

otherevents
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information