Course theme

Type of course

Banner
BannerShape

Inauguratie van dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma als lector Nature Based River Management aan Hogeschool Van Hall Larenstein, met mini-symposium

  • 16 June 2023
  • 13:30-16:30
  • De Kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp
  • Hogeschool Van Hall Larenstein

Graag willen wij u van harte uitnodigen om de inauguratie van dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma als lector Nature Based River Management aan Hogeschool Van Hall Larenstein bij te wonen.
De inauguratie zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni 2023 om 15.30 uur in de Kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Voorafgaand aan de inauguratie is er vanaf 13:30 uur een mini-symposium (inloop vanaf 13:00 uur) en om 14:30 uur een pauze met gelegenheid om het Landgoed Larenstein te verkennen.

Als lector zal Jantsje van Loon-Steensma zich richten op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve groene en op de natuur gebaseerde oplossingen voor de duurzame en klimaatbestendige inrichting en het beheer van rivieren en beekdalen, met ruimte voor natuurontwikkeling en -herstel en duurzame gebruiksfuncties.

(voorlopig) Programma
13:00 Inloop
13:30 Mini-Symposium ‘Uitdagingen voor Toekomstig Rivier- en Beekbeheer
Dr. Dan Assendorp (Hogeschool Van Hall Larenstein)
Dr. Saskia van Vuren (Rijkswaterstaat)
Dr. Saskia Werners (UN Universiteit Bonn en Wageningen UR)
14:30 Pauze en Gelegenheid Landgoed Larenstein te verkennen
15:30 Inaugurele rede en Inauguratie Ceremonie
16:30 Borrel

Wij kijken er naar uit dat u deze bijzondere gelegenheid met ons komt vieren en verzoeken u vriendelijk om de datum alvast te reserveren en om u aan te melden via deze link.

otherevents
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information
shape

Insects as sustainable feed: an interdisciplinary approach

  • 12 September 2024
  • Wageningen, Omnia
  • InsectFeed
More information